Tư vấn kỹ thuật

14/03/2019
Lắp đặt ống PPR u.PVC dán keo
14/03/2019
Hướng dẫn nối ống HDPE gân sóng 2 vách dùng cho thoát nước
14/03/2019
Lắp đặt ống HDPE trơn - Phương pháp nối vặn răng
14/03/2019
NỐI ỐNG HDPE 2 VÁCH BẰNG TẤM ĐAI NHỰA
14/03/2019
Lắp đặt ống PPR u.PVC nong zoăng
14/03/2019
Lắp đặt ống PPR - Phương pháp hàn sử dụng phụ kiện
16/02/2019
Lắp đặt ống HDPE - Phương pháp hàn sử dụng phụ kiện